MISTBORN® - GOLD | ເຄື່ອງປະດັບ Badali

MISTBORN® - ຄຳ

ເຄື່ອງປະດັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍ Brandon Sanderson.

ຜະລິດຕະພັນ 53

ຜະລິດຕະພັນ 53