ກະດານກາງ - ຕາດິນ | ເຄື່ອງປະດັບ Badali

ຄຳ MIDDLE-EARTH

ເຄື່ອງປະດັບໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກຜົນງານຂອງ JRR Tolkien - The Hobbit ™ແລະ The Lord of the Rings ings trilogy.

ຜະລິດຕະພັນ 27

ຜະລິດຕະພັນ 27