ພະລັງງານແບບບໍ່ມີສາຍ | ເຄື່ອງປະດັບ Badali

ພະລັງງານວິທະຍາໄລ MAGE

ເຄື່ອງປະດັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການຈາກ The Powder Mage trilogy ໂດຍ Brian McClellan.

ປະຫຍັດແຫວນເງິນ MAD 15% ໂດຍໃຊ້ລະຫັດ: MAD15


ຜະລິດຕະພັນ 8

ຜະລິດຕະພັນ 8