ໂຮງຮຽນທີ່ຈົບງາມ | ເຄື່ອງປະດັບ Badali

ໂຮງຮຽນທີ່ຈົບການສຶກສາ

ເຄື່ອງປະດັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການຈາກແຮງບັນດານໃຈຈາກ ໜ້າ ຕ່າງໆຂອງ ໂຮງຮຽນຈົບ ຊຸດໂດຍ Gail Carriger.

ຜະລິດຕະພັນ 3

ຜະລິດຕະພັນ 3