ຄິງ KINGKILLER CHRONICLE | ເຄື່ອງປະດັບ Badali

ພະລາຊະວັງ KINGKILLER JEWELRY

ເຄື່ອງປະດັບທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຂອງ Patrick Rothfuss 'Kingkiller Chronicle.
Patrick Rothfuss ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນຂະບວນການອອກແບບ ສຳ ລັບເຄື່ອງປະດັບ Kingkiller ແຕ່ລະສິ້ນ ສຳ ລັບສາຍນີ້.

ຜະລິດຕະພັນ 24

ຜະລິດຕະພັນ 24