ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ຄຳ ວ່າ - ຄຳ | ເຄື່ອງປະດັບ Badali

ຫ້ອງການດາວທຽມ - ຄຳ

ເຄື່ອງປະດັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Brandon Sanderson's The Stormlight Archive®

ຜະລິດຕະພັນ 5

ຜະລິດຕະພັນ 5