ພະຍາດຂາດນ້ ຳ IRON | ເຄື່ອງປະດັບ Badali

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ IRON DRUID

ເຄື່ອງປະດັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການຈາກ ຊຸດໂດຍ Kevin Hearne.


ຜະລິດຕະພັນ 9

ຜະລິດຕະພັນ 9