MISTBORN® | ເຄື່ອງປະດັບ Badali

MISTBORN®

ເຄື່ອງປະດັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍ Brandon Sanderson.

ຜະລິດຕະພັນ 84

ຜະລິດຕະພັນ 84