ELVEN | ເຄື່ອງປະດັບ Badali

ເອວເວີ

ການ​ກັ່ນ​ຕອງ
ຍ້ອນພະນັກງານ ຈຳ ກັດ ເວລາການຜະລິດຂອງພວກເຮົາອາດຈະຍາວກວ່າປົກກະຕິ. ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້ ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. TOGETHER ພວກເຮົາແຂງແຮງ !!!
ຕຸ້ມຫູແຫວນ, ແຫວນແລະສາຍຄໍ.

ຜະລິດຕະພັນ 18

ຜະລິດຕະພັນ 18