ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງດາວທຽມ | ເຄື່ອງປະດັບ Badali

ຫ້ອງການດາວທຽມ

ເຄື່ອງປະດັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Brandon Sanderson's The Stormlight Archive®

ຜະລິດຕະພັນ 94

ຜະລິດຕະພັນ 94